Green Flyway legger til rette for testing av elfly, droner, autonome luftfartøy, luftfartskontroll, ladeinfrastruktur og annen teknologi knyttet til luftfart.

Bestill testarena

Green Flyway er en internasjonal testarena for fremtidens luftfart.Green Flyway er rettet mot hele luftbransjen fra utvikling av fly til testflyging.Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly, droner, autonome luftfartøy, luftfartskontroll, ladeinfrastruktur og annen teknologi knyttet til luftfart.Green Flyway gir en unik mulighet til punkt til punkt-flyging over landegrensen mellom Norge og Sverige.Green Flyway er en testarena for ubemannede flysystemer, droner og eVOLTS som kan brukes til redningstjenester og i miljøsammenheng.Green Flyway gir deg mulighet til flygninger i krevende værforhold og topografi. Vinterkulda er spesielt egnet for testing av batterier, og naturen byr  trening av flyferdigheter i et variert fjellandskap.Fremtidens luftfart er her nå.

Green Flyway er en internasjonal testarena for fremtidens luftfart. Green Flyway er rettet mot hele luftbransjen fra utvikling av fly til testflyging.

Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly, droner, autonome luftfartøy, luftfartskontroll, ladeinfrastruktur og annen teknologi knyttet til luftfart.Green Flyway gir en unik mulighet til punkt til punkt-flyging over landegrensen mellom Norge og Sverige.Green Flyway er en testarena for ubemannede flysystemer, droner og eVOLTS som kan brukes til redningstjenester og i miljøsammenheng.Green Flyway gir deg mulighet til flygninger i krevende værforhold og topografi. Vinterkulda er spesielt egnet for testing av batterier, og naturen byr på trening av flyferdigheter i et variert fjellandskap.Fremtidens luftfart er her nå.

Hva er Green Flyway?

Green Flyway er et prosjekt som har etablert en internasjonal testarena for elfly, droner og autonome luftfartøy i luftrommet mellom Røros og Østersund.

Les mer

Tjenester og fasiliteter

Green Flyway Internasjonale testarena er ideelt utstyrt for å gi omfattende støtte for utvikling og bruk av systemer.

Les mer

Testarena

Med kalde og stabile vintre kan man teste ulike fartøy og batterikapasitet under svært krevende klimatiske forhold.

Les mer

Green Flyway skaper testsenter for elfly

Prosjektet Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly og droner i luftkorridoren mellom Røros og Østersund.

Tester fremtidens melkerute

TINE har i vinter testet ut dronetransport av melkeprøver fra Haltdalen til laboratoriet ved meieriet på Heimdal som en del av prosjektet Green Flyway.

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart

Dette er den fjerde rapporten fra norsk luftfartsbransje om luftfartens samfunnsnytte og klima- og miljøpåvirkning.

Verdens første grensekryssende vinterflygning med elfly

Verdens første grensekryssende vinterflygning med elfly landet på Røros lufthavn den 18. februar 2020.

Flyframtida er elektrisk

Prosjektet Green Flyway er luftrommet mellom Røros og Östersund. Et luftrom som kan få stor betydning for elektrifisering av fly – for regionen og også for verden.

Luftromsprosjektet Green Flyway er innvilget

Den 13-14 november hadde styringskomitéen for Nordens Grønne Belte i Interreg Sverige-Norge møte på Stiklestad.