Green Flyway legger til rette for testing av elfly, droner, autonome luftfartøy, luftfartskontroll, ladeinfrastruktur og annen teknologi knyttet til luftfart.

Bestill testarena

Green Flyway er en internasjonal testarena for fremtidens luftfart.Green Flyway er rettet mot hele luftbransjen fra utvikling av fly til testflyging.Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly, droner, autonome luftfartøy, luftfartskontroll, ladeinfrastruktur og annen teknologi knyttet til luftfart.Green Flyway gir en unik mulighet til punkt til punkt-flyging over landegrensen mellom Norge og Sverige.Green Flyway er en testarena for ubemannede flysystemer, droner og eVOLTS som kan brukes til redningstjenester og i miljøsammenheng.Green Flyway gir deg mulighet til flygninger i krevende værforhold og topografi. Vinterkulda er spesielt egnet for testing av batterier, og naturen byr  trening av flyferdigheter i et variert fjellandskap.Fremtidens luftfart er her nå.

Green Flyway er en internasjonal testarena for fremtidens luftfart. Green Flyway er rettet mot hele luftbransjen fra utvikling av fly til testflyging.

Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly, droner, autonome luftfartøy, luftfartskontroll, ladeinfrastruktur og annen teknologi knyttet til luftfart.
Green Flyway gir en unik mulighet til punkt til punkt-flyging over landegrensen mellom Norge og Sverige.
Green Flyway er en testarena for ubemannede flysystemer, droner og eVOLTS som kan brukes til redningstjenester og i miljøsammenheng.
Green Flyway gir deg mulighet til flygninger i krevende værforhold og topografi. Vinterkulda er spesielt egnet for testing av batterier, og naturen byr på trening av flyferdigheter i et variert fjellandskap.
Fremtidens luftfart er her nå.

Hva er Green Flyway?

Green Flyway er et prosjekt som har etablert en internasjonal testarena for elfly, droner og autonome luftfartøy i luftrommet mellom Røros og Østersund.

Les mer

Tjenester og fasiliteter

Green Flyway Internasjonale testarena er ideelt utstyrt for å gi omfattende støtte for utvikling og bruk av systemer.

Les mer

Testarena

Med kalde og stabile vintre kan man teste ulike fartøy og batterikapasitet under svært krevende klimatiske forhold.

Les mer

Aktuelt

Nettverk og partnere

Prosjektets hovedmål er å etablere en internasjonal testarena for elfly, droner og autonome luftfartøy.

Kurs og kompetanse

Green Flyway samarbeider tett med kunnskapsrike forskningsmiljøer i Midt-Norge og Sverige.

Ressurser

Prosjektets hovedmål er å etablere en internasjonal testarena for elfly, droner og autonome luftfartøy.

Electric flights and potential electric flights routes

Green Flyway samarbeider tett med kunnskapsrike forskningsmiljøer i Midt-Norge og Sverige.

Nye partnere for Green Flyway

Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly, droner, autonome luftfartøy, luftfartskontroll, ladeinfrastruktur og annen teknologi knyttet til luftfart.

Green Flyway og Røros Flyservice

Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly, droner, autonome luftfartøy, luftfartskontroll, ladeinfrastruktur og annen teknologi knyttet til luftfart.