Av Liv Randi Lindseth
Prosjektet Green Flyway tilrettelegger for testing av elfly og droner i luftkorridoren mellom Røros og Østersund. Videre skal prosjektet etablere testmiljøer på flyplassene på de samme stedene for å finne mulige standardløsninger for ladeinfrastruktur, luftfartskontroll og annen teknologi knyttet til luftfart.

Les hele artikkelen hos interreg.no

Les mer