Green Flyway er en unik arena som muliggjør tester av ubemannede systemer og bemannede fly. Green Flyway internasjonale testarena er ideelt utstyrt for å gi omfattende støtte for utvikling og bruk av systemer.

Elfly

Green Flyway tilbyr testing av elfly fra punkt til punkt.
Vi har samarbeidspartnere innen forskning, teknologi og næringsutvikling.

Røros lufthavn. Foto: Green Flyway
Røros lufthavn, Norge.

Droner og autonome luftfartøy

Green Flyway er en testarena for ubemannede flysystemer, droner og eVOLTS som kan brukes til redningstjenester og i miljøsammenheng.

Green Flyway

Ladeinfrastruktur

Vi samarbeider med Ren Røros på norsk side og med Jämtkraft på svensk side, som begge leverer fornybar strøm.

Ladeinfrastruktur
Ladeinfrastruktur

Et unikt luftrom

Green Flyway har et unikt luftrom for testing.
Med kalde og stabile vintre kan dere teste ulike fartøy og batterikapasitet under svært krevende klimatiske forhold.

Green Flyway har mye ledig luftrom.
Med 175 km i luftlinje mellom Røros og Østersund og 8650km2 til rådighet, har aktører både god plass og lite annen flytrafikk å forholde seg til. Vi tilbyr midlertidige tillatelser til testaktører slik at det er mulig å komme raskt i gang.