Green Flyway er et prosjekt som har etablert en internasjonal testarena for elfly, droner og autonome luftfartøy i luftrommet mellom Røros og Østersund.

Profesjonelt, spennende og nytenkende

Green Flyway er et profesjonelt, spennende og nytenkende svar på en mer miljøvennlig luftfart. Gjennom å bruke luftrommet mellom Røros og Østersund kan vi tilby punkt til punkt-flygninger i et stabilt vinterklima. Her kan dere teste batterier, elfly og droner under harde klimatiske forhold. Gjennom et tett samarbeid med SINTEF og flyindustrien kan vi sette dere i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. Hos oss får du vite om nye teknologiske løsninger innen fremtidens luftfart.

Green Flyway tilbyr luftromskontroll, flyplassinfrastruktur og ladestruktur. Vi hjelper alle testaktører med å få nødvendige tillatelser og godkjenninger for deres spesifikke oppdrag. Dette er et grenseløst samarbeid mellom to land – Norge og Sverige.