Klimakrisen er vår tids største utfordring. Her vil Green Flyway bidra!

Klimaendringer

Hele samfunnet må redusere klimagassutslippene dersom irreversible klimaendringer skal forhindres. Gjennom Paris-avtalen har et stort flertall av landene i verden forpliktet seg til å sette inn tiltak for global oppvarming til maksimalt 2 grader C, men helst 1,5 grader C. Det betyr i praksis at verden i 2050 må være tilnærmet et nullutslippssamfunn.

Totalt anslås global luftfart til å stå for 3,5% av den menneskeskapte klimapåvirkningen frem til i dag (Cicero senter for klimaforskning, 2018).
Flytrafikken (innenriks og utenriks) tilsvarer omtrent 5,5% av Norges CO2-utslipp.

Landing på Røros Lufthavn. Foto: Tom Gustavsen
Landing på Røros Lufthavn. Foto: Tom Gustavsen

Fossilfri luftfart

Avinor har som mål at lufthavnene skal være fossilfrie innen 2030 (Avinors bærekraftsrapport 2020). Mens Norsk luftfart i sin helhet skal være fossilfri fra 2050.

Green Flyway tilbyr testarenaer for elfly og droner, og fornybar strøm til elflyene. En overgang til fossilfri luftfart vil sikre jobber i både luftfartsbransjen, og i eksport- og reiselivsnæringen.

«Med et allerede etablert marked for korte flygninger med små fly, betydelig erfaring og stor interesse for elektrifisering av transport, og tilnærmet 100 prosent fornybar elektrisitet, er Norge i en unik posisjon til å ta i bruk elektrifiserte fly.»
Fra Avinors bærekraftsrapport 2020.

«Vi har jo et ønske om at elfly kan ta over kortbanetrafikken i Norge og da flyr du mellom små lufthavner med korte avstander, og Røros – Östersund er et område som kan ligne på det.»
Trond Bakken, enheten for matematikk og cybernetikk, SINTEF Digital.

Røros Lufthavn. Foto: Tom Gustavsen
Røros Lufthavn. Foto: Tom Gustavsen

For deg som bor i Rørosregionen

Hva vil overgangen til elfly og droner bety for deg i framtida?

«Ren Røros ønsker å bidra til det grønne skiftet innen luftfarten fordi næringslivet må være med på å sette opp tempoet for å gjøre verden til et bedre sted. Et lite selskap kan ofte ta omstillinger raskere enn store konsern, og derfor vil vi gå foran. Vi må inspirere oss sjøl for å inspirere andre. Vi må tenke større, drømme større.»
Arnt Sollie, adm. dir, Ren Røros AS, leverandør av fornybar energi og ladeinfrastruktur.

Det grønne skiftet gir muligheter til å omdefinere hva en flyplass skal være. I fremtiden vil flyplassen kunne inneholde både ambulanse- og redningstjenester, være postsentral og bidra til utvidede helsetjenester.

«Lufttransport spiller en avgjørende rolle for næringsliv, bosetting, reiseliv, og generelt for nordmenns mobilitet. Reiser med fly er allerede kjennetegnet av relativt små naturinngrep og begrensede støyplager sammenliknet med andre transportformer.»
Avinors bærekraftsrapport 2020.

Med utviklingen av elektriske fartøy vil man få langt lavere kostnader fordi drivstoff er den største kostnadsdriveren, i tillegg til at miljøavtrykket blir lagt mindre. En utvikling av elfly i helsetjenesteperspektiv vil ha særlig effekt i områder som vårt, med spredt bebyggelse og befolkning. En utvikling av elfly vil kunne styrke våre innbyggeres mulighet til å motta helse- og omsorgstjenester på linje med de som bor i storbyområder.

Utviklingen av autonom flyteknologi vil på sikt bidra til å forsterke helsevesenet, redningstjenesten og krise-/beredskapshåndteringen. Autonom droneteknologi er svært velegnet til f.eks. søk- og redningsoppdrag.

Elflyets fortrinn er at det er den raskeste og mest energi- og klimaeffektive måten å transportere mennesker fra A til B på. Elmotorens fordeler er at den er svært stille og ikke kan høres på 50 meters avstand.

Ankomst på Røros Lufthavn. Foto: Tom Gustavsen
Ankomst på Røros Lufthavn. Foto: Tom Gustavsen

Reineiere

På svensk side tester man om den nye teknologien innen droner (med infrarød teknikk) kan bidra til mindre miljøavtrykk og samtidig øke lønnsomheten i reindriftsnæringen, ved å minske bruken av motoriserte kjøretøyer som motorsykler og skutere.

Rørosvidda. Foto: Tom Gustavsen
Rørosvidda. Foto: Tom Gustavsen