Av Rørosregionen Næringshage
Den 13-14 november hadde styringskomitéen for Nordens Grønne Belte i Interreg Sverige-Norge møte på Stiklestad. Her ble søknaden for prosjektet Green Flyway innvilget med en totalramme på nesten 16 millioner norske kroner. Den norske delen av prosjektet utgjør ca. 35%, det vil si 5,5 millioner kroner.

Green Flyway prosjektet er et samarbeid mellom Norge og Sverige som kan tilby et unikt testområde med begrenset luftfartstrafikk og utfordrende værforhold. Hovedmålet er å skape testarenaer koplet til en interregional testkorridor over grensen mellom flyplassene i Åre-Östersund og Røros. Her skal aktører kunne gjennomføre testing av el-fly, droner og luftfartskontroll, samt tester av standarder og ladeinfrastruktur.

Les hele artikkelen hos Rørosregionen Næringshage.

Les mer